Bethia 1784 Anglie

Loď byla postavena v blaydeské loděnici v Hullu jako obchodní plavidlo.
Nosnost:215 t